ज्ञवाली Gnawali व. B. (2023). पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}. RR Interdisciplinary Journal, 4(4), 79–86. https://doi.org/10.3126/rrij.v4i4.62783