ज्ञवाली Gnawali व. B. (2023) “पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}”, RR Interdisciplinary Journal, 4(4), pp. 79–86. doi: 10.3126/rrij.v4i4.62783.