[1]
दवाडी Dawadiस. S., “पारिजातको ‘शिरीषको फूल’ उपन्यासको सांस्कृतिक अध्ययन Parijatko Shirishko Phul Upanyasko Sanskritik Adhyayan”, sj, vol. 9, pp. 101-108, Aug. 2018.