[1]
तिवारी Tiwari ज.J. 2023. अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A worldview in the story of the discovery of another horizon}. Tribhuvan Journal. 1, 1 (Mar. 2023), 8–16. DOI:https://doi.org/10.3126/tribj.v1i1.53588.