(1)
न्यौपाने Neupane क. K. लाहुरी भैंसी कथामा आलोचनात्मक यथार्थवाद {Critical Realism in the Lahuri Buffalo Story}. Tribhuvan J. 2023, 1, 1-7.