तिवारी Tiwari ज. J. (2023). अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A worldview in the story of the discovery of another horizon}. Tribhuvan Journal, 1(1), 8–16. https://doi.org/10.3126/tribj.v1i1.53588