गैरे Gaire शंकरप्रसाद Shankarprasad. 2023. “कि त आज घरमा कोही मानिस छैन ? कवितामा साइबर संस्कृति {Or Is There No One at Home Today? In Poetry Cyber ​​culture}”. Tribhuvan Journal 1 (1):34-41. https://doi.org/10.3126/tribj.v1i1.53584.