तिवारी Tiwari जीवनाथ Jivanath. 2023. “अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A Worldview in the Story of the Discovery of Another Horizon}”. Tribhuvan Journal 1 (1):8-16. https://doi.org/10.3126/tribj.v1i1.53588.