तिवारी Tiwari ज. J. (2023) “अर्को क्षितिजको खोज कथामा विश्वदृष्टि {A worldview in the story of the discovery of another horizon}”, Tribhuvan Journal, 1(1), pp. 8–16. doi: 10.3126/tribj.v1i1.53588.