(1)
Yadav, N.; Yadav, R.; Prakash, S. Bacterial Contamination of Street Vended Food Pani Puri Available in Janakpurdham, Dhanusha. tujm 2019, 6, 70-75.