(1)
शर्मा Sharma झ. J. प. P. नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता Nepalko Sandharbhama Rashtriyata Ra Rashtriya Ekata. Unity Jnl 2020, 1, 171-178.