(1)
खडका Khadka ब. B. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सेनाका भूमिका Antarrashtriya Sambandha Bistarma Senako Bhumika. Unity Jnl 2020, 1, 196-200.