खरेलोपाध्याय Kharelopadhyayaप. P. सुरक्षा र विकासः एक रथका दुई पाङ्ग्रा Surakshya ra Bikas Ek Rathka Dui Pangra. Unity Journal, v. 1, p. 191-195, 2 fev. 2020.