घिमिरे Ghimireभ. B. नेपालको राष्ट्रिय विकासका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन Nepalko Rastriya Bikaska lagi Surakshya Byabasthapan. Unity Journal, v. 1, p. 201-207, 2 fev. 2020.