शर्मा Sharmaम. M. हाम्रो सुरक्षाः हाम्रो समृद्धि Hamro Surakshya hamro Sammriddhi. Unity Journal, v. 1, p. 208-213, 2 fev. 2020.