कोईराला Koirala ल. laxmi व. B. नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकता Nepalko Rashtriyata, Akhandata. Unity Journal, [S. l.], v. 1, p. 220–226, 2020. DOI: 10.3126/unityj.v1i0.36082. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/unityj/article/view/36082. Acesso em: 26 oct. 2021.