गौतम Gautamअ. A. (2020) “राष्ट्रिय सुरक्षामा विकासको पार्श्वचित्र Rashtria Surakshyama Bikasko Parshwachitra”, Unity Journal, 1, pp. 152-157. doi: 10.3126/unityj.v1i0.35993.