घिमिरे Ghimireभ. B. (2020) “नेपालको राष्ट्रिय विकासका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन Nepalko Rastriya Bikaska lagi Surakshya Byabasthapan”, Unity Journal, 1, pp. 201-207. doi: 10.3126/unityj.v1i0.36077.