कोईराला Koirala ल. laxmi व. B. (2020) “नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकता Nepalko Rashtriyata, Akhandata”, Unity Journal, 1, pp. 220–226. doi: 10.3126/unityj.v1i0.36082.