कोईराला Koirala ल. laxmi व. B. “नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकता Nepalko Rashtriyata, Akhandata”. Unity Journal, vol. 1, Feb. 2020, pp. 220-6, doi:10.3126/unityj.v1i0.36082.