Vol 13, No 3 (2015)

Table of Contents

Guest Editorial

N Sapkota
PDF
1-6

Original Articles

Samyog Uprety, A Ghimire, M Poudel, DD Baral
PDF
7-15
Jouslin Kishore Baranwal, R Maskey, S Majhi, M Lamsal, N Baral
PDF
16-23
Pratima Kumari Shah, RK Rauniyar, MK Gupta, BP Badhu
PDF
24-36
Upendra Yadav, B Lal Das
PDF
37-40
Rajani Giri, R Bhandari, M Poudel, P P Gupta
PDF
41-47
Pashupati Chaudhary, B P Shrestha, G K Khanal, R Rijal, R Maharjan
PDF
48-53
Bijaya Devi Aryal, B K Rai, P P Gupta, S Giri, S Chaudhuri, A K Yadav
PDF
54-64
Raju Rijal, BP Shrestha, GP Khanal, P Chaudhary, S R Paneru, RPS Kalawar, P Rai
PDF
65-72
Pradip Acharya, G Ren, MR Jaisani, A Dongol, RP Yadav, AK Mahat, F Dong
PDF
73-81
Sharmila Shrestha, T Shah, S Lamsal, GN Mandal
PDF
82-94
Masum Poudel, R Bhandari, S Uprety, S Chaudhari, R Giri, A Yadav, DD Baral
PDF
95-106
Suresh Prasad Sah, R Agrawal, CS Agrawal, S Koirala
PDF
107-113
Nilambar Jha, S Bhattarai, SN Niraula
PDF
114-128
Poonam Lavaju, BP Badhu, S Shah, SK Chaudhary, P Upadhyaya
PDF
129-136
Pashupati Chaudhary, B P Shrestha, G K Khanal, R Rijal, R Maharjan
PDF
137-143
M. Vijayasree, GV Murali
PDF
144-151
Sonai Chaudhuri, G Malla, S Uprety, S Giri, AK Yadav, B Aryal
PDF
152-160
Poonam Lavaju, BP Badhu, S Shah, P Upadhyaya
PDF
161-168
Rajeeb Thapaliya, BK Rai, R Bhandari, P Rijal, PP Gupta
PDF
169-176

Case Reports

Bijendra Kumar Rai, SU Kafle, A Sundas
PDF
177-180
Sajid Ansari, K Dhungel, K Ahmad, M K Gupta, A Panwar
PDF
181-184
Saroj Giri, R Gupta, R Bhandari, S Chaudhuri
PDF
185-187
Sriti Manandhar, S Dhakal, ST Chettri
PDF
188-190