बन समुहमा आन्तरिक सुशासन र रेड्प्लसको प्रतिफल

Authors

  • बिष्णु Bishnu हरि Hari पौडेल Poudel
  • गोबिन्‍द Govinda पौडेल Poudel
  • हरिशरण Harisharan लुइंटेल Luintel

DOI:

https://doi.org/10.3126/jfl.v11i3.15080

Keywords:

Forest community बन समूह, Internal good governance

Abstract

Available with full text.

Journal of Forest and livelihood (हाम्रो बन सम्पदा)

बर्ष ११, अंक १, २०७०/२०१३, पेज : ३७-४८ 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
550
PDF
933

Downloads

Published

2016-06-20

How to Cite

पौडेल Poudel ब. B. ह. H., पौडेल Poudel ग. G., & लुइंटेल Luintel ह. H. (2016). बन समुहमा आन्तरिक सुशासन र रेड्प्लसको प्रतिफल. Journal of Forest and Livelihood, 11(3). https://doi.org/10.3126/jfl.v11i3.15080