रेड्प्लसमा सुशासन र लाभाम्स बाँडफाँड : सरोकारवालाको दृष्टिकोण Redplusma Sushan ra Lavamsa Banfaat : Sarokarwalako Dristikon

Authors

  • गोबिन्‍द Govinda पौडेल Poudel
  • राहुल Rahul कार्की Karki

DOI:

https://doi.org/10.3126/jfl.v11i3.15081

Keywords:

सुशासन र लाभाम्स बाँडफाँड

Abstract

Not available.

उपलब्ध छैन

Journal of Forest and livelihood (हाम्रो बन सम्पदा)

बर्ष ११, अंक १, २०७०/२०१३ पेज : ४९-५७

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
594
PDF
590

Downloads

Published

2016-06-20

How to Cite

पौडेल Poudel ग. G., & कार्की Karki र. R. (2016). रेड्प्लसमा सुशासन र लाभाम्स बाँडफाँड : सरोकारवालाको दृष्टिकोण Redplusma Sushan ra Lavamsa Banfaat : Sarokarwalako Dristikon. Journal of Forest and Livelihood, 11(3). https://doi.org/10.3126/jfl.v11i3.15081