Vol 1, No 1 (2014)

Table of Contents

Editorial

Jay N Shah
PDF
1-3

General Section: Original Articles

Bhairab Kumar Hamal, Bharat Bahadur Bhandari, Narayan Thapa
PDF
4-7
Bishnu Prasad Sharma, Chang Xin, Jagan Nath Sharma
PDF
8-12
Sumana Bajrachraya, Ashis Shrestha
PDF
13-15
Sarada Duwal Shrestha, Alka Singh, Laxmi RC, Benita Pradhan, Wufei Shah, Reena Shrestha
PDF
16-19
Puja Amatya, Suchita Joshi, Shrijana Shrestha
PDF
20-25
Imran Ansari
PDF
26-29
Samir Shrestha, Surendra S Shah, Sanjay Poudyal, Jay N Shah, Vijay Kumar Jaiswal
PDF
30-32
Ashis Shrestha, Sumana Bajrachraya
PDF
33-35

General Section: Review Articles

Rameshwar Mahaseth
PDF
36-42

General Section: Case Reports

Kamal Koirala, Mahesh Khakurel, Reeta Barai
PDF
43-45
Binita Pradhan, Anagha Pradhan
PDF
46-48

General Section: Perspectives

Ajaya Kumar Dhakal, Sanjaya Dhakal
PDF
49-51

Student's Section: Perspectives

Richa Baniya
PDF
52-53
Anil KC, Sandesh Karki
PDF
54-56

Nursing Section: Original Articles

Indra Shrestha
PDF
57-60

Nursing Section: Perspectives

Jay N Shah, Ashis Shrestha
PDF
61-63

Medical Education: Original Aricles

Satish Raj Ghimire, Shital Bhandary
PDF
64-68