Vol 6, No 1 (2017)

Table of Contents

Editorial

Arambam Giridhari Singh
PDF

Original Articles

Ashok Koirala, Dipendra Thakur, Sunit Agrawal, Kamal Raj Pathak, Manoj Bhattarai, Abhilasha Sharma
PDF
1-5
Midhan Shrestha, Dibya Singh Shah
PDF
6-11
Ranjib Kumar Jha, Yogendra Gupta, Navin Karn
PDF
12-19
Rabin Sharma, Bickram Pradhan, Denis Peeyush, Manish Subedi, Sadhana Sah
PDF
20-28
Sasmita Ghimire
PDF
29-35
Alok Acharya, Amar Kumar Yadav, Priya Upadhyay, Surendra Kumar
PDF
36-43
Rakesh Kumar Adhikari, Binita Yadav, Subodh Kumar Yadav, Arun Chandra Singh
PDF
44-47
Rajesh Nepal, Madhav Bista, Abdul Khaliq Monib, Manoj Kumar Choudhary, Aakriti Bhattarai
PDF
48-55
Bibhuti Nath Mishra, Anuja Jha, Yogendra Gupta
PDF
56-62
Manoj Bhattarai, Sita Pokhrel Ghimire
PDF
63-71
Sunil Regmi, Sunil Chandra Adhikari, Rabin Raj Singh, Rabi Bastakoti, Saroj Yadav
PDF
72-76
Shanti Chhetri, Muhammad Waseem Ullah Khan, Nazia Yazdanie
PDF
77-82

Case Reports

Manoj Bhattarai
PDF
83-85