Editorial Team

Patron:
B M Nagpal

Advisory Board:
OP Talwar
VM Alurkar
SC Kohli
KR Kaini
BadriBadhu
KalpanaMalla
Abhishek Maskey
JB Khatri
Krishna Koirala
BG Karmacharya
BB Shrestha
PR Onta
GB Acharya

Editor-in-Chief:
Prakash Sharma
Email: njms@manipalpokhara.edu.np

Executive Editorial Committee
SudhirAdhikari
GajalLakhe
Hari Poudel

Editors
Eva Gauchan
Daya Ram Pokharel
Damodar Sharma
Pravin Shrestha Onta
Nikunja Yogi
SubashSapkota
RC Kafle

Assistant Editor:

Assistant Editors
Santosh Dhakal
Sujan Shrestha

Guest Editor
PMS Pradhan
Prakash Thapa
YR Sedhai
RK Baniya