Ranashahi Prasasanik Karmachariko subidhama Biddyaman Asamanata ra Asantusti bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal

Authors

  • Pushparaj Chalise Research Division, T.U. Kirtipur, Kathmandu

DOI:

https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4590

Keywords:

Rana System, Karmachari, Asamanata, Sanad sabal

Abstract

Available with fulltext.

Key words: Rana System; Karmachari; Asamanata; Sanad sabal

Tribhuvan University Journal

Vol XXI, No. 2, 1998

Page: 155-161

Uploaded date: 29 April, 2011

 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
420
PDF
394

Author Biography

Pushparaj Chalise, Research Division, T.U. Kirtipur, Kathmandu

Deputy Professor

Downloads

How to Cite

Chalise, P. (2011). Ranashahi Prasasanik Karmachariko subidhama Biddyaman Asamanata ra Asantusti bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal. Tribhuvan University Journal, 21(2), 155–161. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4590

Issue

Section

Articles