Return to Article Details ‘पानीको घाम’ र ‘सेतो धरती’ उपन्यासको तुलनात्मक अध्ययन "Paniko Gham" ra "Seto Dharati" Upanyasko Tulanatmak Adhyayan Download Download PDF