Editorial Team

Advisors
Khagendra Prasad Adhikari
Jeeb Naryan Kafle

Editors
Binod Badal
Eka Raj Adhikari
Anil Muni Bajracharya
Rebat Kumar Dhakal

Computer Design & Setting
Sangam Gautam
Seema Kumari Shrestha