Vol 9, No 1 (2017)

Table of Contents

Editorial

Abhinav Dhami, Aditya Bansal, Vikas Khetan
PDF
2-12
Madan P Upadhyay, Bharat R Shrestha
PDF
13-16

Original Articles

P Lavaju, S Shah, S Sharma, R Maskey
PDF
17-23
M Vidyadevi, A Anuradha, G Rashmi, R Shilpa, S Nishath
PDF
24-29
Subodh Gnyawali, Gauri Shankar Shrestha, Safal Khanal, Talisa Dennis, John C Spencer
PDF
30-36
A Shah, M Chaudhary, J K Shrestha
PDF
37-42
Raba Thapa, Sanyam Bajimaya, Eli Pradhan, Govinda Paudyal
PDF
43-50
Manita Sunam Godar, Ananda Kumar Sharma, Madhu Thapa, Sanjeeta Sitaula, Shanti Gurung
PDF
51-55
A Shrestha, S Shrestha, P Koirala, B Pun
PDF
56-59
Brijesh Takkar, Shorya Azad, Indrish Bhatia, Rajvardhan Azad
PDF
60-65

Case Reports

Anuradha Raj, Renu Dhasmana, Harsh Bahadur
PDF
66-69
Ángel Nava-Castañeda, José Luis Tovilla-Canales, Francisca Zuazo, Lourdes Rodríguez-Cabrera, Lilia Garnica-Hayashi
PDF
70-73
Anand Aggarwal, Prempal Kaur, Kanika Chhabra, Karamjit Singh, Piyush Goyal
PDF
74-78
Simanta Khadka, Gulshan Bahadur Shrestha, Pragati Gautam, Jyoti Baba Shrestha
PDF
79-82
Parthopratim Dutta Majumder, Nirupama Raghothaman, Ranju Kharel, Nitin Kumar, Vikas Khetan
PDF
83-86
Chandana Chakraborti, Krittika Pal Choudhury, Jayanta Das
PDF
87-90
Andrew Gieger, Stephen Waller, Joseph Pasternak
PDF
91-94
M Nada, S Qanoongo, SV Singh, AK Khurana
PDF
95-98