Vol 16, No 1 (2015)

Table of Contents

Articles

Sudip Pandey, Siddhartha Bajra Bajracharya
PDF
1-10
S. Subedi, S. M. Shrestha, G. B. KC, R. B. Thapa, S. K. Ghimire, D. B. Gharti, S. Neupane
PDF
11-16
Renu Napit
PDF
17-30
Rajendra Man Shrestha, Azaya Bikram Sthapit
PDF
31-40
Nimesh Dhakal, Amrit Kumar Karki, Mahesh Nakarmi
PDF
41-48
Rajendra Acharya, Kabiraj Paudyal
PDF
49-58
Pramila Paudyal, Dinesh Raj Bhuju, Manoj Aryal
PDF
59-68
Altaf Hussain, Faisal Azam, Muhammad Sharif, Mussarat Yasmin, Sajjad Mohsin
PDF
69-78
Dinesh Panthi, P. Sumati Kumari
PDF
79-86
Laxmi Devkota, Meena Rajbhandari
PDF
87-94
Nayan K. Prasad
PDF
95-98
Shanta Pokhrel, Paras Nath Yadav, Rameshwar Adhikari
PDF
99-104
V. K. Singh, R. Tuladhar, M. K. Chaudhary
PDF
105-112