Vol 3, No 2 (2014)

Table of Contents

Original Articles

B.B. Karki, M.D. Bhattarai, M.R. Bajracharya, S Karki, A.R. Devkota
PDF
47-51
Umid Kumar Shrestha
PDF
52-55
M.R. Bajracharya, M.D. Bhattarai, B.B. Karki, S. Prajapati, D. Karmacharya, S. Manandhar, A.D. Rajouria
PDF
56-61

Case Reports

A. Satyasrinivas, Y.S. Kanni, N Rajesh, M. SaiSravanthi, Vijay Kumar
PDF
62-64
S.S. Dhakal, K.K. Agrawaal, N.K. Bhatta
PDF
65-67
Sanjeet Krishna Shrestha, Brajendra Srivastava, Rabindra Khunjeli, Ushab Rana Mousin
PDF
68-71
N.S. Neki, Ankur Jain, Rohit Bajaji, Mohit Manav Jindal
PDF
72-73