Editorial Team

Advisor
Biranji Gautam
Campus Chief
Janapriya Multiple Campus
Pokhara, Nepal

 

Ananta Raj Dhungana, Ph.D

Pokhara University, Pokhara

Purna Bahadur Khan, Ph.D.

Pokhara University, Pokhara

Prakash Sahoo, Ph.D.

Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Suryamani Dhungana

Agriculture and Forestry University, Nepal

Lekhnath Bhattara, Ph.D.

Tribhuvan University, Prithvi Narayan Campus, Pokhara

Shovakanta Lamichhan, Ph.D.

Prithvi Narayan Campus, Pokhara

 

 

Janapriya Research and Consultancy Centre

Bir Bahadur Karki
Devilal Sharma
Rajendra Prasad Paudel
Shreekanta Sharma Khatiwada
Vikash Kumar K.C.
Vishnu Prasad Paudel