Vol 9 (2009)

Table of Contents

Articles

Salik R. Gupta, Madhusudan P. Upadhyay, Uma S. Shah
PDF
1-11
Sharad Bajracharya, Ram C. Prasad, Shiva K. Budhathoki
PDF
12-16
Min N. Paudel
PDF
17-20
Jagat D. Ranjit, Robin Bellinder, Julie Lauren, John M. Doxhbury
PDF
21-26
Ram K. Shrestha
PDF
27-39
Suresh K. Rai, Yajna G. Khadka
PDF
40-48
Sanu K. Bajracharya, Suresh K. Rai
PDF
49-55
Dhruba Dhakal, Shree C. Shah, Durga M. Gautam, Rama N. Yadav
PDF
56-66
Ram C. Adhikari
PDF
67-75
Deepak Bhandari, Anant P. Regmi
PDF
76-84
Yuba R. Kandel, Jaya P. Mahato
PDF
85-93
Netra P. Osti, Purna B. Chapagain, Megh R. Tiwari, Chet R. Upreti
PDF
94-98
Ram B. Bhujel, Ram N. Jha, Bindeshwar Yadav
PDF
99-108

Research Notes

Sita R. Aryal, Durga Karki
PDF
109-112
Ram B. K.C., Durga M. Gautam, Sundar Tiwari
PDF
113-117
Bal K. Joshi, Hari P. Bimb, Kazutoshi Okuno
PDF
118-121