Editorial Team

Patron
Suresh Kumar Manandhar
Campus Chief
Kanya Campus Pokhara

Co-ordinator
Professor Narahari Upadhya Gautam Ph.D.
Kanya Campus, Pokhara
Tribhuvan University
Pokhara, Nepal

Editor
Bhumi Raj Bastakoti, Ph.D.
Kanya Campus, Pokhara
Tribhuvan University
Pokhara, Nepal
Email: bhumiraj2036@gmail.com

Member
Laxmi Sapkota
Kanya Campus, Pokhara
Tribhuvan University
Pokhara, Nepal

Roster of Reviewers
Prof. Sarba Raj Acharya, Ph.D
Prof. Ram Prasad Bhattaria, Ph.D
Prof. Bishnu Prasad Poudel, Ph.D
Prof. Kusumakar Neupane, Ph.D
Prof. Hari Pathak, Ph.D
Assoc. Prof. Bashu Dev Bhandari, Ph.D
Assoc. Prof. Durga Bahadur Gharti, Ph.D
Assoc. Prof. Nabaraj Neupane, Ph.D
Assoc. Prof. Dependra Parajuli
Assoc. Prof. Ishowmani Adhikari, Ph.D
Asst. Prof. Devilal Timilsina
Asst. Prof. Sabindra Bhandari, Ph.D
Asst. Prof. Keshav Chalishe, Ph.D
Asst. Prof. Shreedhar Naupane
Asst. Prof. Shuresh Kumar Manandhar
Asst. Prof. Pitambar Poudel
Asst. Prof. Parmeshor Baral