Vol 16, No 2 (2006)

Table of Contents

Articles

H Meilby, L Puri, M Christensen, S Rayamajhi
3-11
BN Oli, CM Kandel
12-16
Prabina Rana, Anjana Giri
17-24
Buddi Sagar Poudel, Maneesha Pandey
25-29
Ram Prasad Sharma
30-36
Shree Gopal Jha
37-44
R Shakya, SK Baral, R Basukala, S Khanal
45-49
Jagadish C Baral, Madan Kumar Shrestha, Khil Prasad Sharma
50-57
Binoj Kumar Shrestha, Dharma Raj Dangol, Krishnaji Ghimire
58-63
SK Gautam, HB Thapa, RC Sharma
64-70
Bimala Devi Devkota, H Omura, T Kubota, P Paudel, KP Acharya
71-78

Book Reviews

People and Protected Areas in South Asia
Shree Krishna Gautam
79