Vol 4, No 2 (2014)

Table of Contents

Original Articles

Naveen Ramesh, Nihkil Dhanpal, Thaddeau Victor, Cathrin Nisha
PDF
1 - 4
Amitava Pal, Sujaya De, Piyali Sengupta, Payel Maity, Prakash C. Dhara
PDF
5 - 14
Dimpal Arora, Subrata Datta, Soudeep Kr Sau
PDF
15 - 18
Vijay Kumar Manwani, Sachin Pandey
PDF
19 - 23
Payel Maity, Sujaya De, Amitava Pal, Hiranmoy Mahata, Mousumi Chatterjee, Prakash C. Dhara
PDF
24 - 33
Gaurav Agarwal, Prakash S. Nagpure, Shweta V. Gadge
PDF
34 - 43
Leonor Corsino, A. Garrett Hazelton, Howard Eisenson, Crystal Tyson, Laura P. Svetkey, Ronald Sha, Truls Ostbye, Ruth Q. Wolever
PDF
44 -50
Sujata Maiti Choudhury, Prasan Sabud, Pralay Maity, Madhubanti Bepari, Ananya Pradhan
PDF
51 - 57