Vol 26, No 1 (2016)

Table of Contents

Editorial

Prakash Mathema
PDF
1-2

Articles

S. K. Rai, S. Sharma, K. K. Shrestha, J. P. Gajurel, S. Devkota, M. P. Nobis, C. Scheidegger
PDF
3-16
S. Khanal, A. Khadka
PDF
17-23
H. P. Pandey, M. Bhusal
PDF
24-31
K. Baral, B. R. Upreti
PDF
32-37
A. K. Chaudhary, A. K. Acharya, S. Khanal
PDF
38-44
C. B. Khadka, A. L. Hammet, A. Singh, M. K. Balla, Y. P. Timilsina
PDF
45-52
A. K. Acharya, A. K. Chaudhary, S. Khanal
PDF
53-59
J. B. Karki, Y. V. Jhala, B. Pandav, S. R. Jnawali, R. Shrestha, K. Thapa, G. Thapa, N. M. B. Pradhan, B. R. Lamichane, S. M. Barber-Meyer
PDF
60-69
J. K. KC, A. P. Gautam
PDF
70-77
S. Basnet, D. B. Chand, D. B. Chand, B. H. Wagle, B. H. Wagle, B. Rayamajhi, B. Rayamajhi
PDF
78-81
B. M. Khan, M. A. Kabir, M. K. Hossain, M. A. U. Mridha
PDF
82-89
D Pandey, B P Heyojoo, H Shahi
PDF
90-96
S. Khanal, B. S. Poudel, P. Mathema, Y. P. Pokharel, D. K. Kharal
PDF
97-100