Vol 3, No 4 (2014)

Table of Contents

Research Papers

Padam Kanta Dahal, Lalita Dahal, Sarina Khanal, Sazina Poudel, Bhawana Khatiwada
PDF
1-11
Laxman K.C., Bhupendra Devkota
PDF
12-23
Sajjad Haider, Shahzada Adnan
PDF
24-35
Tatiana A. Mikhailova, Olga V. Kalugina, Olga V. Shergina, Ekaterina N. Taranenko
PDF
36-43
Kanza Abid, Zafar Iqbal Shams
PDF
44-56
Peeyush Gupta, Swati Goyal
PDF
57-73
Peeyush Gupta, Swati Uniyal, Swati Goyal
PDF
74-90
Tika Bahadur Karki, Jiban Shrestha
PDF
91-100
G. M. Narasimha Rao, Reshmi Chatterjee
PDF
101-108
Reshmi Chatterjee, Satadip Sarkar, G. M. Narasimha Rao
PDF
109-116
G. E Ekwere, I. D. Edem, O. E. Agbasi
PDF
117-132
Krishna Prasad Ghimire, Shreejan Ram Shrestha
PDF
133-146
Debajit Rabha
PDF
147-155